(1)
Pizzigallo, E.; Racciatti, D.; Gorgoretti, V. EBV CHRONIC INFECTIONS. Mediterr J Hematol Infect Dis 2010, 2, e2010022.