Zachou, Kalliopi, Pinelopi Arvaniti, Nikolaos K. Gatselis, Kalliopi Azariadis, Georgia Papadamou, Eirini Rigopoulou, and George N. Dalekos. 2017. “PATIENTS WITH HAEMOGLOBINOPATHIES AND CHRONIC HEPATITIS C: A REALLY DIFFICULT TO TREAT POPULATION IN 2016?”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 9 (1):e2017003. https://doi.org/10.4084/mjhid.2017.003.