Bezirgiannidou, Zoe, Anna Christoforidou, Eftychia Kontekaki, Athanasios Anastasiadis, Spyros Papamichos, Helen Menexidou, Dimitrios Margaritis, George Martinis, and Elpidoforos Mandadakis. “Hyperhemolytic Syndrome Complicating a Delayed Hemolytic Transfusion Reaction Due to Anti-P1 Alloimmunization, in a Pregnant Woman With HbO-Arab?-Thalassemia”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 8 (October 18, 2016): e2016053. Accessed March 4, 2024. https://www.mjhid.org/mjhid/article/view/2016.053.