mozzini, chiara, giancarlo pesce, alder casadei, domenico girelli, and maurizio soresi. 2019. “ULTRASOUND AS FIRST LINE STEP IN ANAEMIA DIAGNOSTICS”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 11 (1):e2019066. https://doi.org/10.4084/mjhid.2019.066.