Tong, Ming, Xiquan Yan, Yu Jiang, Zhaoxia Jin, Shengjiao Zhu, Lianhong Zou, Yanjuan Liu, et al. 2022. “ENDOTHELIAL BIOMARKERS IN PATIENTS RECOVERED FROM COVID-19 ONE YEAR AFTER HOSPITAL DISCHARGE: A CROSS-SECTIONAL STUDY  : Endothelial Biomarkers in COVID-19 Recoverers One Year After Hospital Discharge”. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 14 (1):e2022033. https://doi.org/10.4084/MJHID.2022.033.