30 YEARS RETROSPECTIVE REVIEW OF TUBERCULOSIS CASES IN A TUBERCULOSIS DISPENSARY IN BURSA/NILUFER, TURKEY (1985-2014)

Main Article Content

Kayıhan PALA
Harika GERÇEK
Tuncay AYDIN TAŞ *
Rukiye ÇAKIR
Sedef ÖZGÜÇ
Timur YILDIZ
(*) Corresponding Author:
Tuncay AYDIN TAŞ | taydintas@uludag.edu.tr

Abstract

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate tuberculosis control programmes of patients who applied to the Bursa Nilufer Tuberculosis Dispensary and by investigating the changes in the variables over 3 decades.

Method: In this retrospective descriptive study, the records of all tuberculosis cases (1662 people) treated in the last 30 years (1985-2014) at the Bursa Nilufer Tuberculosis Dispensary were examined. In the analysis, the chi-square test, the trend chi-square test and Fisher's exact test were used. Results: Males comprised 65.2% of the patients. The ages of the patients ranged from 1 to 87 years, and the mean age was 37.4 (95% CI:36.6-38.2). Among the cases, 86.7% were new and 74.1% were pulmonary tuberculosis. In the last decade, the proportion of women, the education level, the proportion of patients who had received a BCG vaccination and the proportion of active employees among women increased by a statistically significant amount, while the proportion of employees among men decreased. Clinical symptoms, such as weakness, anorexia, weight loss, and cough, decreased to a statistically significant degree. In the last decade, the mortality rate was 3.6%, a statistically significant increase compared with previous decades. Mortality was statistically significant higher among patients who were elderly, male, did not have a BCG scar or had a chronic disease. Conclusion: This study reveals the need for studies that determine the risk factors associated with tuberculosis mortality and examine the effectiveness of tuberculosis control programmes. Direct measures to address mortality risk factors can reduce the number of deaths from tuberculosis.

 

Downloads month by month

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Author Biographies

Kayıhan PALA, Uludag University School of Medicine

MD PhD

Professor

Department of Public Health

Bursa, Turkey

 

Harika GERÇEK, Uludag University School of Medicine

MD, PhD

 Specialist

 Department of Public Health

 Bursa, Turkey

 

Tuncay AYDIN TAŞ, Uludag University School of Medicine

MD

Research assistant

Department of Public Health

Bursa, Turkey

 

Rukiye ÇAKIR, Uludag University School of Medicine

MD

Research assistant

Department of Public Health

Bursa, Turkey

 

Sedef ÖZGÜÇ, Nilufer Tuberculosis Control Association Dispensary

MD

Nilufer Tuberculosis Control Dispensary, Bursa, Turkey

 

 

Timur YILDIZ, Nilufer Tuberculosis Control Association Dispensary

MD

Nilufer Tuberculosis Control Dispensary, Bursa, Turkey

 

References

References:
1. Adıgüzel H, Durusoy R. Yeni Ortaya Çıkan ve Yeniden Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar. In: Ertem M, Çan G, eds. Türkiye Sağlık Raporu 2014. Edirne, Trakya Üniversitesi Matbaası. 2014; 102-8.
2. World Health Organization. WHO tuberculosis. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/ (Accesed 02/11/2015)
3. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2015. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/191102/1/9789241565059_eng.pdf?ua=1. (Accessed 02/11/2015)
4. Elbek O. Tüberküloz Kontrolünde Etik Sorunlar. Turk Toraks Derg. 2014; DOI: 10.5152/ttd.2014.4134. Epub 2014 July 11.
5. World Medical Association. Physicians Advised to Treat Tuberculosis as a Disease of Poverty. Available from: http://www.wma.net/en/40news/20archives/2015/2015_43/index.html. (Accesed 25/12/2015)
6. Vidinel İ. Türkiye’de Tüberküloz Hastalığına Tarihsel Bir Bakış. In: Bilgic H, Karadağ M, eds. Toraks Kitapları Tüberküloz. İstanbul, AVES Yayıncılık. 2010; 17-24.
7. World Health Organization. WHO tuberculosis . Available from: 8. Özkan S. Ülkemizde Verem Savaşının Temel Kuruluşu: Verem Savaşı Dispanseri. In: Bilgic H, Karadağ M, eds. Toraks Kitapları Tüberküloz. İstanbul, AVES Yayıncılık. 2010; 680-686.
9. Özkara Ş. Türkiye’de Tüberküloz Epidemiyolojisi. In: Bilgic H, Karadağ M, eds. Toraks Kitapları Tüberküloz. İstanbul, AVES Yayıncılık. 2010; 36-47.
10. T.C. Sağlık Bakanlığı. Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi. In: Akdağ R, eds. Ankara, Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. 2011; 1.
11. Özdemir T, Türkkanı MH, Yılmaz Aydın L , Balcı Ç, Danacıbaş R, Bilgin A. Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi. Tuberk Toraks. 2014; 62(3): 183-190. DOI: 10.5578/tt.7899. Epub 2014 August 7.
12. T.C. Resmi Gazete. Available from: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7110.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7110.pdf . (Accessed : 01/04/2016)
13. T.C. Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Daire Başkanlığı. 16.09.2003 tarih ve 7546 sayılı yazısı.
14. Koçakoğlu Ş, Şimşek Z, Ceylan E. 2001-2006 Yılları Arasında Şanlıurfa Merkez Verem Savaş Dispanserinde Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri. Tur Toraks Der. 2009;10: 9-14
15. Orman A, Ünlü M, Cirit M. Afyon Verem Savaş Dispanseri’nde 1990-2000 yılları arasında izlenen 627 tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları. 2002; 13: 271-276.
16. Martinez AN, Rhee JT, Small PM, Behr MA. Sex differences in the epidemiology of tuberculosis in San Francisco. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2000; 4(1): 26-31.
17. Çiftçi F, Bozkanat E, İlvan A, Kartaloğlu Z, Sezer O, Çalışkan T, Kaya H. Referans özelliği olan bir askeri hastanede tüberkülozlu asker hastaların 2003 yılı tedavi sonuçları. Toraks Dergisi. 2006; 7(1): 45-50.
18. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı. Türkiye'de Verem savaşı 2013 Raporu. In: Özkan S, Musaonbaşıoğlu S, eds. Ankara, Uzman Matbaacılık, 2014.
19. CDC. Reported Tuberculosis in the United States, 2014. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, CDC, October 2015. [online]. Available from: http://www.cdc.gov/tb/statistics/reports/2014/pdfs/tb-surveillance-2014-report.pdf . (Accessed 10/12/2015)
20. Borgdorff MW, Nagelkerke NJD, Dye C, Nunn P. Gender and tuberculosis: a comparison of prevalence surveys with notification data to explore sex differences in case detection. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2000; 4(2): 123 -132.
21. Neyrolles O, Murci LO. Sexual Inequality in Tuberculosis. PLoS Medicine 2009; 6(12): 1-6.
22. Hudelson P. Gender differentials in tuberculosis: the role of socio-economic and cultural factors. Tubercle and Lung Disease. 1996; 77: 391-400.
23. Tatar D, Keskin Ö, Özacar R, Halilçolar H. Genç ve yaşlı hastalarda tüberkülozun benzer ve farklı yönleri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2002; 50: 485-91.
24. Öztop A, Ünsal İ, Günay T, Özgü A, Çakmak R, Uçku R. Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri’nde 1999-2003 yılları arasında kayıtlı tüberküloz olgularının epidemiyolojik Özellikleri. Solunum Hastalıkları. 2006; 17: 123-132.
25. Kılıçaslan Z. Tüberküloz Epidemiyolojisi Ve Dünyada Tüberküloz. In: Bilgic H, Karadağ M, eds. Toraks Kitapları Tüberküloz. İstanbul, AVES Yayıncılık. 2010; 25-35
26. Kıter G, Coşkunol İ, Alptekin S. İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri'nde Ocak 1997-Haziran 1998 Döneminde Kayıtlı Tüberkülozlu Hastaların Değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2000; 48(4): 333-339.
27. Şen V, Uluca Ü, Yılmaz S, Selimoğlu Şen H, Tuncel T, Güneş A, Karabel M, Gürkan MF. Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi. Dicle Medical Journal. 2014; 41(3): 552-557. http://dx.doi.org/10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0473 .
28. Young BN, Rendon A, Rosas A, Baker J, Healy M , Gross JM , Long J , Burgos M , Hunley KL. The Effects of Socioeconomic Status, Clinical Factors, and Genetic Ancestry on Pulmonary Tuberculosis Disease in Northeastern Mexico. PLOS ONE 2014; 9(4): 1-8. Epub 2014 April 11, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0094303
29. Özbay B, Sezgi C, Altınöz O, Sertoğullarından B, Tokgöz N. İlimizde 1999-2003 yılları arasında saptanan tüberküloz olgularının değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2008; 56(4): 396-404.
30. Zengin E, Kişioğlu AN, Sönmez Y. Isparta Merkez İlçe Verem Savaşı Dispanseri'nde Kayıtlı Tüberküloz Vakalarının Özellikleri ve Dispanser Kayıtlarının Yeterlilik Durumu: 2000-2007 Yılları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 16(3): 14-18
31. Gomes NMDF, Bastos MCDM, Marins RM, et al. Differences between Risk Factors Associated with Tuberculosis Treatment Abandonment and Mortality Pulmonary Medicine, vol. 2015, Article ID 546106, 8 pages, 2015. http://dx.doi.org/10.1155/2015/546106 .
32. Öztürk R. Tüberkülozda Doğal Direnç ve Risk Faktörleri, in 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu . Samsun: 2003. [online] Available from: http://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2012/02/982011124221-Recep_Ozturk.pdf. (Accessed: 13/01/2016)
33. AKSEL N, MERTOĞLU A, DOĞAN H. Akciğer Tüberkülozlu Kadın ve Erkek Olguların Karşılaştırılması. İzmir Ğöğüs Hastanesi Dergisi. 2008. 22(2).
34. Tatar D, Alptekin S, Coşkunol İ, Aydın M, Arslangiray S. İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri’nde 1995-2000 yılları arasında izlenen çocukluk çağı tüberküloz olgularının retrospektif analizi. Solunum Hastalıkları Dergisi. 2002; 13: 94-100.
35. Özkara Ş, Kılıçaslan Z, Öztürk F, Seymenoğlu S , Erdoğan AR ,Tellioğlu C ,Koşan AA, Kaya B, ,Koçoğlu F ,Kibaroğlu E. Bölge Verileriyle Türkiye’de Tüberküloz. Toraks Dergisi. 2002; (3) 2: 178-87.
36. Forssbohm M, Zwahlen M, Loddenkemper R, Rieder HL . Demographic characteristics of patients with extrapulmonary tuberculosis in Germany. 2008 Jan;31(1):99-105. Epub 2007 Sep 5. DOI: 10.1183/09031936.00020607
37. Peto HM, Pratt RH, Harrington TA, LoBue PA, Armstrong LR. Epidemiology of extrapulmonary tuberculosis in the United States, 1993–2006. Clin Infect Dis. 2009; 49 (9): 1350-1357. doi: 10.1086/605559
38. Kolsuz M, Ersoy S, Demircan N, Metintaş M, Erginel S, Alataş F, Uçgun İ. Eskişehir-Deliklitaş Verem Savaş Dispanseri’nde izlenen akciğer dışı tüberküloz olgularının değerlendirilmesi. Toraks Dergisi. 2003; 4(1): 25-32.
39. Miller LG, Asch SM, Emily IY, Knowles L, Gelberg L, Davidson P. A Population-Based Survey of Tuberculosis Symptoms: How Atypical Are Atypical Presentations?. Clin Infect Dis. 2000;30 (2): 293-299. doi: 10.1086/313651.
40. Kayhan S. Demographic and clinical characteristics of tuberculosis: A report of 2404 cases at a referral hospital. African Journal of Microbiology Research 2012; 6(9): 2033-2037.
41. Coldwitz GA, Berkey CS, Mosteller F, Brewer TF, Wilson ME, Burdick E, Fineberg HV. The efficacy of bacillus Calmette-Guerin vaccination of newborns and infants in the prevention of tuberculosis: meta-analyses of the published literature. PEDIATRICS (ISSN 0031 4005). Copyright © 1995 by the American Academy of Pediatrics. 1995; 96 (1):29-35. Available from: http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/96/1/29.full.pdf
Accessed:14/02/2016.
42. World Health Organization Geneva. WHO BCG Vaccine [online]. Weekly epidemiological record, 2004; 79: 25-40. Available from: http://www.who.int/wer/2007/wer8221.pdf. Accessed: 14/02/2016.
43. Kılıçaslan Z, Koçoğlu F. Türkiye’de Verem Savaşında Derneklerin Rolü . In: Bilgic H, Karadağ M, eds. Toraks Kitapları Tüberküloz. İstanbul, AVES Yayıncılık. 2010; 673-679
44. Beldarrain E. Impact of the 1970 reforms to Cuba's National Tuberculosis Control Program. MEDICC Review. 2015;17(3): 33-38.
45. World Health Organization. Stop TB Partnership and World Health Organization. The Global Plan to Stop TB, 2006-2015: actions for life towards a world free of tuberculosis. WHO, Geneva, Switzerland. 2006; 30. Available from: http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/globalplanfinal.pdf
46. Jordan TS, Davies PD. Clinical tuberculosis and treatment outcomes. Int J Tuberc Lung Dis 2010; 14(6): 683-8.